Honda fun to drive

Honda fun to drive

Là chuỗi sự kiện nhằm đề cao tính chất thể thao của dòng xe Honda Civic thế hệ mới.
Diễn ra trên 7 tỉnh thành.

 

The series events to highlight sporty-performance of all new Honda Civic, the events were hold at 7 biggest potential Market (Hanoi, Ho Chi Minh, Dong Nai, Nghe An, Hai Phong, Binh Duong…)

 

Không tìm thấy bản ghi nào