Nissan Terra Media trip

Nissan Terra Media trip

Hành trình thử xe Nissan Terra, xuyên rừng Nam Cát Tiên đến Bàu Trắng-Phan Thiết. Trải nghiệm offroad với hơn 100km đường rừng.

Test Drive Nissan Terra trip, across Nam Cat Tien to Bau Trang – Phan Thiet, over 100km driving off-road in forest.

Không tìm thấy bản ghi nào