Porsche Cayenne Offroad Experience

Porsche Cayenne Offroad Experience

Mang đến trải nghiệm tuyệt vời với dòng xe Cayenne mới của Porsche. Chương trình diễn ra trong 18 ngày tại thành phố Hồ Chí Minh.

 

Giving the most exciting moment with new Porsche Cayenne, This event was hold for 18 days in Ho Chi Minh City

 

Không tìm thấy bản ghi nào