Sự kiện Redline

Events

Với đội ngũ huấn luyện viên dày dạn kinh nghiệm, từ 2016 đến nay Redline đã cung cấp các giải pháp kỹ thuật trong các chương trình lái xe.Bao gồm các chương trình lái thử xe, các khóa huấn luyện, ra mắt xe mới, media trips............

With well experienced and knowledgeable instructors. Since 2016, Redline has provided concept & technical ideas for driving field, including test drive events, driving skills training courses, new car launching, Media trip...

 

Không tìm thấy bản ghi nào